Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Mạn Khải Động Mạn
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 02/05/2018
Thể loại:

Tạ Như Quả từ nhỏ đến lớn chỉ là một cô gái bình thường, năm 16 tuổi bị tra ra có gen biến dị, đưa vào học viên siêu năng. Phần tử khủng bố xâm nhập khiến cô ấy thức tỉnh, những học sinh hàng đầu bị khí vị của cô ấy thu hút mà đến cứu giúp, từ đây mở ra một cuộc sống học đường hoàn toàn mới của Tạ Như Quả!

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 9626/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 9525/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 9424/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 9323/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 9222/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 9121/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 9020/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 8919/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 87-8818/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 8617/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 8516/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 84.515/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 8414/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 8313/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 8212/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 8111/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 8010/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 7909/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 7808/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 7707/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 7606/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 7505/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 7404/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 7303/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 7202/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 7101/06/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 7031/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 6930/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 6829/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 6728/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 6627/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 6526/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 6425/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 6324/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 6223/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 6122/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 6021/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 5920/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 5819/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 5718/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 5617/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 5516/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 5415/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 5314/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 5213/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 5112/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 5011/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 4910/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 4809/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 4708/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 4607/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 4506/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 4405/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 4304/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 4203/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 4102/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 4001/05/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 3930/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 3829/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 3728/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 3627/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 3526/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 3425/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 3324/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 3223/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 3122/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 3021/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 2920/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 2819/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 2718/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 2617/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 2516/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 2415/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 2314/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 2213/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 2112/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 2011/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 1910/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 1809/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 1708/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 1607/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 1506/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 1405/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 1304/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 1203/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 1102/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 1001/04/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 931/03/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 830/03/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 729/03/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 628/03/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 527/03/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 426/03/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 325/03/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 224/03/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 123/03/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 022/03/2019