Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi

Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: My Boyfriend From The Underworld
Tác giả: Cực Quang Động Mạn
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 27/06/2016
Thể loại:

Vào một buổi tối đẹp trời, trăng thanh gió mát, tôi lại bị một người ở đâu nhảy ra cưỡng hôn, đã thế hôm sau lại còn bị một người đẹp trai không biết đến từ đâu nhảy ra bắt cóc. Nhọ, quá nhọ, Max nhọ!!! Trên đời còn cái gì nhọ hơn thế này nữa không chứ? Có, chắc chắn có, bằng chứng là, cái người đẹp trai không biết đến từ đâu bắt cóc tôi, người đó lại còn cho tôi đi học, mà còn là một trường quý tộc, OMG!! Nhưng mà, cái trường quý tộc này, ngày nào cũng có những cảnh bạo lực. Không biết thế nào, tôi lại gặp phải người đã cưỡng hôn tôi, người đó không phải là hạng lưu manh vớ vẩn đầu đường, mà hắn là đại ca xã hội đen…!!

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 24025/08/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 23919/08/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 23807/08/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 23731/07/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 23623/07/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 23518/07/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 23410/07/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 23306/07/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 23203/07/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 23102/07/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 23001/07/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 22930/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 22829/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 22728/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 22627/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 22526/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 22425/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 22324/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 22223/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 22122/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 22021/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 21920/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 21819/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 21718/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 21617/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 21516/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 21415/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 21314/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 21213/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 21112/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 21011/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 20910/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 20809/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 20708/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 20607/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 20506/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 20405/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 20304/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 20203/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 20102/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 20001/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 19931/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 19830/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 19729/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 19628/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 19527/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 19426/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 19325/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 19224/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 19123/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 19022/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 18921/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 18820/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 18719/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 18618/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 18517/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 18416/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 18315/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 18214/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 18113/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 18012/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 17911/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 17810/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 17709/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 17608/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 17507/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 17406/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 17305/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 17204/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 17103/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 17002/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 16901/05/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 16830/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 16729/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 16628/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 16527/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 16426/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 16325/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 16224/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 16123/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 16022/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 15921/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 15820/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 15719/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 15618/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 15517/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 15416/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 15315/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 15214/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 15113/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 14912/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 14811/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 14710/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 14609/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 14508/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 14407/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 14306/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 14205/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 14104/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 14003/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 13902/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 13801/04/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 13731/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 13630/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 13529/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 13428/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 13327/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 13226/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 13125/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 13024/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 12923/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 12822/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 12721/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 12620/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 12519/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 12418/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 12317/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 12216/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 12115/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 12014/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 11913/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 11812/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 11711/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 11610/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 11509/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 11408/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 11307/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 11206/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 11105/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 11004/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 10903/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 10802/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 10701/03/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 10628/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 10527/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 10426/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 10325/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 10224/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 10123/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 10022/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 9921/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 9820/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 9719/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 9618/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 9517/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 9416/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 9315/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 9214/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 9113/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 9012/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 8911/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 8810/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 8709/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 8608/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 8507/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 8406/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 8305/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 8204/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 8103/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 8002/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 7901/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 7831/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 7730/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 7629/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 7528/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 7427/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 7326/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 7225/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 7124/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 7023/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 6922/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 6821/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 6720/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 6619/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 6518/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 6417/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 6316/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 6215/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 6114/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 6013/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 5912/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 5811/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 5710/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 5609/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 5508/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 5407/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 5306/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 5205/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 5104/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 5003/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4902/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4801/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4731/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4630/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4529/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4428/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4327/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4226/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4125/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4024/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3923/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3822/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3721/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3620/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3519/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3418/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3317/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3216/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3115/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3014/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2913/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2812/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2711/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2610/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2509/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2408/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2307/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2206/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2105/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2004/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1903/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1802/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1701/12/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1630/11/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1529/11/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1428/11/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1327/11/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1226/11/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1125/11/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1024/11/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 923/11/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 822/11/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 721/11/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 620/11/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 519/11/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 418/11/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 317/11/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 216/11/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 115/11/2018