Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Bác Sĩ Sở Rơi Vào Lưới Tình
Tác giả: Ninh Mông Ngư
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 20/11/2017
Thể loại:

Mười năm yêu đơn phương, Bạc Hoan dùng thời gian một nửa đời mình để theo đuổi người con trai tên Sở Trạch. Những điều tốt đẹp mà anh dành cho cô khiến cô không thể tự thoát ra được. Nhưng, mỗi một lần tỏ tình Bạc Hoan nhận lấy chỉ đều là sự từ chối lạnh nhạt. Đợi đến khi cô quyết tâm sẽ không làm phiền nữa, Sở Trạch mới nhận ra, cuộc sống của hắn không có sự tồn tại của nha đầu kia lại thiếu sức sống đến như vậy. Lấy hết dũng khí, bác sỹ Sở quyết định sẽ cố gắng hết sức để cưng chiều, cố gắng hết sức để yêu một lần.

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 19015/10/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 18904/10/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 18829/09/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 18727/09/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 18621/09/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 18519/09/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 18415/09/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 18312/09/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 18228/08/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 18124/08/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 18018/08/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 17910/08/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 17808/08/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 17706/08/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 17629/07/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 17526/07/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 17422/07/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 17319/07/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 17215/07/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 17109/07/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 17007/07/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 16904/07/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 16801/07/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 16730/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 16626/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 16525/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 16424/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 16323/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 16222/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 16121/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 16020/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 15919/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 15818/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 15717/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 15616/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 15515/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 15414/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 15313/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 15212/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 15111/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 15010/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 14909/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 14808/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 14707/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 14606/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 14505/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 14404/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 14303/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 14202/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 14101/06/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 14031/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 13930/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 13829/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 13728/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 13627/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 13526/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 13425/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 13324/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 13223/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 13122/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 13021/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 12920/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 12819/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 12718/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 12617/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 12516/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 12415/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 12314/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 12213/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 12112/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 12011/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 11910/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 11809/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 11708/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 11607/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 11506/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 11405/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 11304/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 11203/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 11102/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 11001/05/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 10930/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 10829/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 10728/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 10627/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 10526/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 10425/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 10324/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 10223/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 10122/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 10021/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 9920/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 9819/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 9718/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 9617/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 9516/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 9415/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 9314/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 9213/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 9112/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 9011/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 8910/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 8809/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 8708/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 8607/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 8506/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 8405/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 8304/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 8203/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 8102/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 8001/04/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 7931/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 7830/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 7729/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 7628/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 7527/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 7426/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 7325/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 7224/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 7123/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 7022/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 6921/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 6820/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 6719/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 6618/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 6517/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 6416/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 6315/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 6114/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 6013/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 5912/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 5811/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 5710/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 5609/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 5508/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 5407/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 5306/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 5205/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 5104/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 5003/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 4902/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 4801/03/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 4728/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 4627/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 4526/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 4425/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 4324/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 4223/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 4122/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 4021/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 3920/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 3819/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 3718/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 3617/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 3516/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 3415/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 3314/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 3213/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 3112/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 3011/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 2910/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 2809/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 2708/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 26.507/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 2606/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 2505/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 2404/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 2303/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 2202/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 2101/02/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 2031/01/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 1930/01/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 1829/01/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 1728/01/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 1627/01/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 1526/01/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 1425/01/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 1324/01/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 1223/01/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 1122/01/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 1021/01/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 920/01/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 819/01/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 718/01/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 617/01/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 516/01/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 415/01/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 314/01/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 213/01/2019
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu – Chap 112/01/2019