VIC Mobile Top Top88 Mobile Top
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: ZhaYa
Nhóm dịch: Owl Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 05/03/2020
Thể loại:

Nữ vương sát thủ trọng sinh quay về, lại sợ hai thứ… Thứ nhất là sự trêu chọc của Tước gia – trêu chọc đến chết người không chịu đền bù lại~ Thứ hai là khẩu súng của Tước gia – khẩu súng luôn làm cho đạn phát nổ sớm ngoài ý muốn!

“Tiểu thúc, mọi người đều rất nghiêm túc, xin trêu chọc vừa thôi!”, Vệ Hàn Tước bĩu môi một cái: “Ai nói ta là người nghiêm túc nhỉ?”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:30 08/07/2020.
Chương
5
9
15
17
18
15
15
16
12
16
17
18
37
19
22
31
43
32
23
39
35
27
38
50
38
35
37
42
29
29
31
31
28
19
22
30
35
40
28
11
23
16
30
32
20
51
25
45
38
32
34
25
23
27
21
31
17
34
28
29
26
16
42
20
26
25
28
24
30
28
38
20
22
48
30
44
29
25
32
28
26
22
33
16
22
26
27
28
28
45
43
26
27
32
35
26
26
15
13
13
14
10
9
20
15
11
10
7
10
41
8
9
20
20
12
11
14
13
12
7
12
11
20
7
13
20
13
9
19
32
15
16
14
17
19
26
19
21
16
21
12

Truyện liên quan