Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: ZhaYa
Nhóm dịch: Owl Icon Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 05/03/2020
Tổng lượt xem: 2.7M
Thể loại:

Đứng thứ #9 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Nữ vương sát thủ trọng sinh quay về, lại sợ hai thứ… Thứ nhất là sự trêu chọc của Tước gia – trêu chọc đến chết người không chịu đền bù lại~ Thứ hai là khẩu súng của Tước gia – khẩu súng luôn làm cho đạn phát nổ sớm ngoài ý muốn!

“Tiểu thúc, mọi người đều rất nghiêm túc, xin trêu chọc vừa thôi!”, Vệ Hàn Tước bĩu môi một cái: “Ai nói ta là người nghiêm túc nhỉ?”

Danh sách chương

Cập nhật lúc 08:15 23/11/2020.
Chương
5
4
3
2
3
6
6
4
5
3
7
4
5
3
4
5
4
5
9
10
7
9
5
6
6
4
7
5
4
2
5
22
8
7
18
7
14
8
6
5
10
6
10
15
17
18
15
15
16
12
16
17
18
37
20
22
31
43
33
23
39
35
27
38
50
38
35
37
42
29
29
32
31
28
20
22
32
35
41
29
11
23
16
30
32
20
51
25
48
38
33
34
25
23
27
21
31
17
36
28
29
26
16
43
20
26
26
29
25
31
28
38
20
22
50
30
44
29
25
32
28
26
23
33
16
23
27
28
30
30
49
46
29
29
34
38
29
29
17
16
16
17
13
11
23
17
15
12
9
12
50
10
13
23
23
15
14
16
16
15
10
17
14
26
9
16
25
17
12
21
37
18
21
16
19
23
29
21
25
20
24
16

Truyện liên quan