Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Thất Tinh Thẩm Thước
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 14/04/2019
Thể loại:

Nữ vương sát thủ trọng sinh quay về, lại sợ hai thứ… Thứ nhất là sự trêu chọc của Tước gia – trêu chọc đến chết người không chịu đền bù lại~ Thứ hai là khẩu súng của Tước gia – khẩu súng luôn làm cho đạn phát nổ sớm ngoài ý muốn! “Tiểu thúc, mọi người đều rất nghiêm túc, xin trêu chọc vừa thôi!”, Vệ Hàn Tước bĩu môi một cái: “Ai nói ta là người nghiêm túc nhỉ?”

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 3906/10/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 3825/09/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 3720/09/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 3616/09/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 3504/09/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 3429/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 3329/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 3229/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 3117/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 3017/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 2917/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 2817/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 2717/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 2611/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 2507/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 2405/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 2302/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 2231/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 2116/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 2016/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1907/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1806/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1706/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1606/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1503/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1426/06/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1325/06/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1224/06/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1123/06/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1022/06/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 921/06/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 820/06/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 719/06/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 618/06/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 517/06/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 416/06/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 315/06/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 214/06/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 113/06/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 012/06/2019