Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu

Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Ảnh Đế Lão Công Ngoan Ngoan Ái
Tác giả: Ái Quả iLEGUO
Nhóm dịch: Thất Tinh Thẩm Thước
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 03/06/2018
Thể loại:

Nữ diễn mới vào nghề Bạch Mộ Chỉ trong một đêm bị chơi SM đến chết, được sống lại đầu thai vào một cơ thể của một cô gái tên Hiểu Nhiễm nhờ sự giúp đỡ của thần hộ về Đàm Hoa, liệu rằng cô có thể trả thù kẻ đã hại chết cô?

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 3309/10/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 3216/07/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 3113/07/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 3012/07/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 2911/07/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 2810/07/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 2709/07/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 2608/07/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 2507/07/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 2406/07/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 2305/07/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 2204/07/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 2103/07/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 2002/07/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 1901/07/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 1830/06/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 1729/06/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 1628/06/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 1527/06/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 1426/06/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 1325/06/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 1224/06/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 1123/06/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 1022/06/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 921/06/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 820/06/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 719/06/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 618/06/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 517/06/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 416/06/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 315/06/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 214/06/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 113/06/2019