Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Cố Nam Tây
Nhóm dịch: Lạc Phong Y A3
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 09/02/2020
Tổng lượt xem: 228.4K
Thể loại:

Đứng thứ #5 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Chủ biên: C Nại Tư
Biên kịch: Mại Manh Đích Đại Lôi Lôi
Xuất Bản: Duyệt Văn Tập Đoàn Tiêu Tương Thư Viện, Truyện Tranh Bạo Thanh
Biên tập: A Trạch
Trans và Edit: Tịch
Từ chương 49: A3 Manga

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:26 17/11/2021.
Chương
3.6K18
1.5K8
1.5K4
2.7K14
2.1K2
76210
1K3
1.6K3
1K3
6498
1.1K2
1.5K7
6902
5183
1.1K1
1.2K4
9283
1.5K5
1.8K3
2.1K5
1.6K2
8585
1.7K5
3928
7816
6069
8235
1.5K18
1.6K9
1.4K23
4068
1.3K10
5314
1.6K12
2.3K4
1.3K9
1.3K3
1.8K5
1.6K5
1.5K7
6894
5795
2496
7924
44715
82210
2458
1098
3874
9857
3845
2049
5103
2595
4354
1.2K7
7208
5275
5746
3846
1K2
1K4
1.2K4
1868
1775
3836
9633
1.1K10
1.2K5
1.1K6
9184
3198
3624
4125
1.1K3
7647
1.2K7
1.1K11
8544
2108
6286
94411
7967
1.3K7
9594
1.3K10
1.1K7
55710
1K10
1.2K17
1K6
1.4K10
1.2K9
97714
1.3K11
1K9
1.2K8
1.2K16
1.2K12
9969
1.4K6
1.1K6
97311
60711
5487
1.3K10
1.3K11
1K9
1.3K12
1.4K11
1.6K12
1.1K12
1K13
1.3K11
1.3K15
27115
50014
1.1K11
1.4K9
1.1K14
1.2K12
1.1K16
84614
1.5K17
1.1K21
1.7K26
1.3K13
1.4K20
60811
1.8K17
1.9K10
1.1K13
1.7K12
2K26
1.8K25
1.8K31
1.4K34
1.7K20
1.6K29
1K12
1.2K14
1.9K14
1.9K25
1.8K16
1.8K16
1.8K17
1.8K12
1.7K16
1.3K17
1.9K36
1.8K46
2K36
2K30
1.9K39
2K34
2.1K70
1.8K39
1.9K68
2.1K84
2.1K58
2.2K54
2.4K71
1.8K74
1.9K69
2K79
1.9K109
2K124
2K123
875132
2.4K104
2.9K97
3K107
2.1K109
2.8K81
4.3K90

Truyện liên quan