Pre-order Bộ quà tặng học sinh và Lịch để bàn 2021
Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

Ám Hắc Hệ Noãn Hôn

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Cố Nam Tây
Nhóm dịch: Lạc Phong Y A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 09/02/2020
Tổng lượt xem: 2.6M
Thể loại:

Chủ biên: C Nại Tư
Biên kịch: Mại Manh Đích Đại Lôi Lôi
Xuất Bản: Duyệt Văn Tập Đoàn Tiêu Tương Thư Viện, Truyện Tranh Bạo Thanh
Biên tập: A Trạch
Trans và Edit: Tịch
Từ chương 49: A3 Manga

Danh sách chương

Cập nhật lúc 20:41 24/02/2021.
Chương
5
4
8
2
6
Donate ủng hộ nhóm
3
9
5
5
3
7
4
7
5
13
2
7
4
9
5
6
4
10
6
5
2
3
5
8
4
5
5
4
5
5
6
7
8
5
10
8
7
4
3
8
7
9
8
10
13
18
7
12
4
9
6
5
6
10
8
13
17
6
13
5
9
6
19
8
9
9
7
9
9
24
34
26
20
31
25
62
33
61
74
49
45
61
66
59
69
99
111
112
115
93
81
85
89
61
62