Go88 Mobile Top
Go88 PC Top
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 23/07/2018
Thể loại:

Trước khi xuyên không, tôi là một nữ cảnh sát chính trực, kiên cường, không thích trang điểm, không giả tạo, õng ẹo. Tôi rất am hiểu tâm lý tội phạm, cưỡi ngựa, bắn tên đều thông thạo. Nhưng, nhưng, nhưng, một ngày nọ tỉnh dậy, không hiểu sao đang từ ngực cỡ A, ngực tôi lại thành cỡ C, thì ra, tôi xuyên không rồi! Mặc dù tôi có nhan sắc tuyệt trần nhưng…

Nhưng đây là con dao hai lưỡi trong hậu đấy! Một girl thẳng thắn như tôi, sống một ngày là đã khó khăn lắm rồi! Nhưng mà không sao, dù gì tôi cũng là một nữ cảnh sát thời hiện đại, tính tình thận trọng, người lại khỏe như trâu. Cứ đợi đấy mà xem tôi từ phi thành hậu!

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 6616/11/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 6510/11/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 6402/11/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 6329/10/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 6227/10/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 6118/10/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 6009/10/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5926/09/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5817/09/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5716/09/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5608/09/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5507/09/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5405/09/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5304/09/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5231/08/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5129/08/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5021/07/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4914/07/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4807/07/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4729/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4626/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4525/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4424/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4323/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4222/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4121/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4020/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3919/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3818/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3717/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3616/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3515/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3414/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3313/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3212/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3111/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3010/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2909/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2808/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2707/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2606/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2505/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2404/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2303/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2202/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2101/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2031/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1930/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1829/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1728/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1627/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1526/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1425/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1324/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1223/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1122/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1021/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 920/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 819/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 718/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 617/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 516/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 415/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 314/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 213/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 112/05/2019