Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia

Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Tam Tiên Y Diện
Nhóm dịch: Lạc Thiên
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 11/06/2018
Thể loại:

Tiểu bạch long ẩn nấu chốn nhân gian, không nghĩ rằng mình sẽ gặp được thiếu nữ học y sắc bén như vậy! Không chỉ ra lệnh mình hô hấp nhân tạo, còn dùng kim châm ngộ thương mình? Cô bé vô cùng dễ thương này lại là người vô cùng độc miệng, là do loài người phái đến để thử thách mình sao?

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 5231/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 5130/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 5029/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 4928/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 4827/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 4726/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 4625/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 4524/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 4423/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 4322/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 4221/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 4120/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 4019/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 3918/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 3817/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 3716/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 3615/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 3514/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 3413/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 3312/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 3211/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 3110/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 3009/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 2908/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 2807/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 2706/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 2605/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 2404/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 2303/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 2202/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 2001/08/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 1931/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 1830/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 1729/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 16.528/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 1628/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 1527/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 1425/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 1324/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 1223/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 1122/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 1021/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 920/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 819/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 718/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 617/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 516/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 415/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 314/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 213/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 112/07/2019