Ác Nữ Hoàng Hậu

Ác Nữ Hoàng Hậu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Hoa Gia Trang
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 07/04/2018
Thể loại:

Trong hoàng thất Ngân quốc lưu truyền một câu nói: “Trong cung nếu như thấy Hiền Phi, nhất định phải tránh xa!”

Vị Hiền Phi này mặc dù vẻ ngoài khuynh thành nhưng lại đố kỵ độc ác, số người bị nàng hành hạ đếm không hết, tiếng xấu đồn xa. Nhưng Hiền Phi không chút kiêng kỵ làm điều ác, mục tiêu chỉ có một, lấy được câu nói yêu thích của hoàng đế, trở thành hoàng hậu! Đối mặt với nữ nhân như vậy, hoàng đế rốt cuộc phải chống đỡ như thế nào đây?

Danh sách chương

ChươngNgày Đăng
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 8207/10/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 8130/09/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 8029/09/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 7909/09/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 7804/09/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 7703/09/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 7619/08/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 7512/08/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 7411/08/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 7305/08/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 7225/07/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 7114/07/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 7013/07/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 6912/07/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 6811/07/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 6710/07/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 6609/07/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 6508/07/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 6407/07/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 6306/07/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 6205/07/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 6104/07/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 6003/07/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 5902/07/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 5801/07/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 5730/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 5629/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 5528/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 5427/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 5326/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 5225/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 5124/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 5023/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 4922/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 4821/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 4720/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 4619/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 4518/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 4417/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 4316/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 4215/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 41.214/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 41.113/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 40.212/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 40.111/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3910/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3809/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3708/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3607/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3506/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3405/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3304/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3203/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3102/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3001/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 2931/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 28.230/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 28.129/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 2728/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 2627/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 2526/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 2425/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 2324/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 2223/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 2122/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 2021/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 1920/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 1819/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 1718/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 1617/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 1516/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 1415/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 1314/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 1213/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 1112/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 1011/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 910/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 809/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 708/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 607/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 506/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 405/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3.204/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3.103/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 202/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 1.501/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 130/04/2019