VIC Mobile Top Top88 Mobile Top
Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: NTruyen
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 24/01/2019
Thể loại:

– “Anh là đồ tiểu tam ác độc, trả bạn trai của tôi lại đây!”
– “Được thôi, tôi tới làm bạn trai của em nhé ~”

Ngải tiểu tiểu, thiếu nữ nhà nghèo, nhân sinh lần đầu tiên bắt tiểu tam, kết quả tiểu tam lại là mỹ nam cao phú soái? Nhân sinh đã gian nan như vậy, tiểu tam ác độc sạo lại đột nhiên hôn cô ấy?! Đợi đã, hôn một cái mà thôi, tiểu tam ác độc sao lại đột nhiên giang đôi cánh ra biến thành người chim ác ma rồi chứ!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 12:21 16/05/2020.
Chương
18
34
48
33
27
29
21
25
19
28
20
23
20
24
27
30
19
17
16
17
14
8
14
10
13
13
11
14
11
11
12
9
5
5
4
7
7
4
3
4
7
9
5
6
7
10
10
5
6
5
3
4
4
6
5
5
8
7
4
6
8
4
7
4
4
2
3
7
3
4
5
5
4
4
2
2
4
3
3
6
3
7
8
1
2
3
1
5
1
3
5
2
7
4
4
2
2
2
3
2
3
4
1
4
3
1
2
3
1
4
5
6
4
1
2
1
2
2
2
2
2
3
2
3
3
4
2
2
5
2