101 Phương Pháp Của Tổng Tài

101 Phương Pháp Của Tổng Tài

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Bái Tốn
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 03/06/2018
Tổng lượt xem: 4.4K
Thể loại:

Biết tôi là ai, mà vẫn dám trèo lên giường của tôi sao?
Chính vì biết đấy là giường của anh, mới trèo lên! Thay người rồi, tôi mới không trèo nữa!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:05 05/11/2020.
Chương
472
69
341
301
24
Donate ủng hộ nhóm
16
4
101
8
141
35
52
452
11
92
271
522
413
364
442
13
461
251
623
406
443
171
42
141
132
295
83
282
272
621
341
601
391
42
342
414
383
3011
413
445
196
307
62
384
525
263
5511
505
166
147
337
218
433
346
322
353
354
182
124
246
194
335
413
96
722
83
392
461
763
381
164
522
322
124
494
402
702
422
453
343
752
535
742
611
592
882
551
292
433
542
913
622
1072
902
1023
944
773
1154
264
2367
13111

Truyện liên quan