101 Phương Pháp Của Tổng Tài

101 Phương Pháp Của Tổng Tài

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Bái Tốn
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 03/06/2018
Tổng lượt xem: 2.2K
Thể loại:

Biết tôi là ai, mà vẫn dám trèo lên giường của tôi sao?
Chính vì biết đấy là giường của anh, mới trèo lên! Thay người rồi, tôi mới không trèo nữa!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:05 05/11/2020.
Chương
241
35
171
111
11
7
2
41
2
51
15
28
252
4
22
151
272
193
174
222
3
231
121
313
206
203
61
12
51
52
145
53
122
132
341
161
301
201
22
162
224
163
1410
193
205
76
137
12
204
235
113
3011
265
56
87
137
108
233
166
152
153
154
72
74
126
84
136
223
76
392
43
192
191
373
171
84
232
152
74
274
232
342
182
243
163
402
265
392
291
292
492
261
182
253
292
523
342
592
572
583
524
443
614
154
1317
7010