101 Phương Pháp Của Tổng Tài

101 Phương Pháp Của Tổng Tài

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Bái Tốn
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 03/06/2018
Tổng lượt xem: 5K
Thể loại:

Biết tôi là ai, mà vẫn dám trèo lên giường của tôi sao?
Chính vì biết đấy là giường của anh, mới trèo lên! Thay người rồi, tôi mới không trèo nữa!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 09:05 05/11/2020.
Chương
532
78
371
331
29
16
5
111
8
141
39
58
472
12
92
281
582
463
404
482
13
511
251
673
446
483
181
52
151
132
315
83
312
292
681
391
651
431
42
382
454
413
3311
453
515
196
337
72
424
585
283
6211
555
186
157
377
248
473
396
372
413
404
212
124
296
234
375
463
116
782
113
432
491
883
431
184
552
332
124
514
432
782
452
483
373
842
575
822
711
682
1052
631
312
473
622
1083
712
1242
1022
1203
1115
895
13210
3010
27610
14915

Truyện liên quan