VIC Mobile Top Top88 Mobile Top

Thể Loại: Võng Du

Truyện miêu tả song song giữa cuộc sống ảo trên mạng và ngoài đời thực của nhân vật.