Thể Loại: Sư Đồ Luyến

Tình sư phụ đồ đệ, học sinh thầy giáo.

Tên TruyệnMới Nhất
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải RồiChap 17
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Hoa Thiên CốtChap 162
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Manh Sư Tại ThượngChap 73