Thể Loại: Cung Đấu

Đấu đá tranh đoạt trong cung đình.

Tên TruyệnMới Nhất
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Ác Nữ Hoàng HậuChap 71
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng HậuChap 50
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Báo Cáo Vương Gia, Vương Phi Là Một Con MèoChap 3
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Bệ Hạ Xin Tự TrọngChap 14
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Cửu Trùng TửChap 28
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Đại Giá Thừa TướngChap 120
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Đế Vương TrắcChap 118
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Độc Phi Thần Y Quá Kiêu NgạoChap 64
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Đọc Tâm Cuồng Phi Khuynh Thiên HạChap 19
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Hậu Cung Của Nữ ĐếChap 21
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!Chap 15.5
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Hoa Nhan SáchChap 34.1
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc HiệuChap 156
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Hoàng Phi 9000 TuổiChap 19
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở DướiChap 53
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! Chap 86.6
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Kế Hoạch Sủng Ái Của Tiểu Công ChúaChap 20
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Khuynh Thế Y Phi Muốn Bỏ ChồngChap 60
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Kiêu Sủng Y PhiChap 66
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch ThiênChap 57
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Liêu Cung Phong HoaChap 14
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Lưỡng Bất NghiChap 167
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Nam Phi Nữ Tướng Chap 56
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Nguyệt Trầm NgâmChap 88
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Nhất Đại Linh HậuChap 65.1
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương KhungChap 4
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Nhất Thế Khuynh Thành: Lãnh Cung Khí PhiChap 100
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Owl Icon Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung MãnhChap 4
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Phò Mã! Không Nên A!Chap 25
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Phúc Hắc Vương Gia Đừng Làm LoạnChap 4
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Song Thế Sủng PhiChap 6
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Sủng Phi Của VươngChap 44
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Ta Làm Lớn Ở Hậu CungChap 99
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Tận Diệt Vương Gia Mãn TriềuChap 123
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Thái Tử Bị Hoang TưởngChap 47
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Thế Thân Của Nữ ĐếChap 2
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Thịnh Thế An NhiênChap 57
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Thông Linh PhiChap 324
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Thượng Quốc Phú Chi Thiên Đống TuyếtChap 40
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng ThúcChap 28
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Tình Tễ Hà XửChap 5
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Owl Icon Từ Đây Vương Gia Không Thượng Triều SớmChap 12
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Tư Thế Chính Xác Cùng Bệ Hạ Yêu ĐươngChap 32.1
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Tuyệt Thế Độc Phi Của Tà VươngChap 89
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Vương Gia Không Thể TrêuChap 14
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Vương Gia! Không Nên A!Chap 205
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Vương Gia! Ngươi Thật Bỉ Ổi!Chap 428
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Vương Phi Thật Uy VũChap 24.2
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Xuân Khuê Bí Lục: Xưởng Công Thái Liêu NhânChap 59
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Yêu Nghiệt Vương Gia Buông Ta Ra!Chap 2
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi! Yêu Nhan LệnhChap 46