VIC Mobile Top Top88 Mobile Top

Thể Loại: Bi Kịch

Truyện có nhiều tình tiết bi kịch, không vui.