Nữ Nhân Đế Quốc Không Thể Chịu Được

Tác giả: Hoạt hình Cửu Xuyên ( nagakawa Anime) x Đường Văn Tự A x Hoảng Hoảng Tương

Pháp y hiện đại bởi vì ngoài ý muốn, xuyên qua thành tứ hoàng nữ 7 tuổi không được sủng ái trong thế giới nữ tôn phương Tây, không chỉ thể ốm nhiều bệnh, còn mất tâm trí, nàng nên thoát khỏi khốn cảnh như thế nào, tay xé phản diện , chân đá âm mưu quỷ kế, dựa vào chỉ số thông minh cao cùng bề ngoài đáng yêu, thu phục hết lần này đến lần khác yêu thích nam phụ , trưởng thành thành đoàn sủng?

Danh Sách Truyện