Vườn Cam Comic

Nhóm Vườn Cam Comic

Ngày thành lập: 12/2/2021
Thành viên: Đang cập nhật
Website: fb.com/vuoncamcuaban

Bọn mình là nhóm dịch truyện mới được thành lập vào ngày 12/2/2021. Nhóm Vườn Cam Comic hiện đang hoạt động trên Playduo và đồng thời trên Facebook của team.

Danh Sách Truyện

  • Không có dữ liệu.

Tổng chương truyện đăng trong tháng: 0.