Vongola’s Roths Trans Team

Nhóm Vongola’s Roths Trans Team

Ngày thành lập: 28/6/2022
Thành viên: 10-20
Website: fb.com/VogolasRoths

Team dịch Vongola’s Roths, là một team dịch thì ít xàm thì nhiều, nhưng nếu các bạn có bất kì truyện nào hãy recomend cho bọn mình nhé!! Đăng tải độc quyền tại Ổ Cú Mèo.

Danh Sách Truyện


Tổng chương truyện đăng trong tháng: 0.